Η ρακέτα του τέννις

Οι ρακέτες που δεν ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές, δεν γίνονται δεκτές για αγώνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του τένις :

α. Η επιφάνεια της ρακέτας πάνω στην οποία χτυπάει η μπάλα, πρέπει να είναι επίπεδη και να αποτελείται από πλέγμα χορδών που εφάπτεται με το πλαίσιο και ενώνεται στα σημεία όπου διασταυρώνεται. Το πλέγμα των χορδών δεν πρέπει να είναι πυκνότερο στο κέντρο απ’ ότι στις άλλες περιοχές. Οι χορδές πρέπει να είναι ελεύθερες και να μην ακουμπούν σε άλλα αντικείμενα, εκτός απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά και μόνο για να περιορίσουν τις δονήσεις και που έχουν περιορισμένο μέγεθος (vibration devices).

β. Ο σκελετός της ρακέτας, μαζί με τη λαβή, δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μήκος τα 73,66 εκ. και σε πλάτος τα 31,756 εκ. Η επιφάνεια με το πλέγμα δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μήκος τα 39,37 εκ. και σε πλάτος τα 29,21 εκ.

γ. Ο σκελετός συμπεριλαμβανομένης και της λαβής δεν πρέπει να ακουμπάει σε άλλα αντικείμενα, εκτός απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά και μόνο για να περιορίσουν τις δονήσεις και τα οποία πρέπει να έχουν περιορισμένο μέγεθος και να είναι τοποθετημένα μόνο γι’ αυτό το σκοπό.

δ. Ο σκελετός με τη λαβή και τις χορδές δεν πρέπει να είναι ενωμένα με οποιοδήποτε κατασκεύασμα που θα είχε τη δυνατότητα να μεταβάλλει κατά βούληση το σχήμα ή την κατανομή του βάρους της ρακέτας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

ΡΑΚΕΤΑ ΤΕΝΝΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ - ΤΕΝΝΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΤΕΝΝΙΣ ΝΕΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ