Το γήπεδο του τέννις

Τα χαρακτηριστικά του γηπέδου που παίζεται το τέννις

To γήπεδο του τέννις έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μήκους 23,77 μ. και πλάτους 8,23 μ. Χωρίζεται στη μέση από δίχτυ κρεμασμένο σε σχοινί ή μεταλλικό σύρμα, το οποίο έχει μέγιστη διάμετρο 0.8 εκ. και τα άκρα του είναι ενωμένα ή περασμένα πάνω από δυο πασσάλους που δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερο από 15 εκ.


Το κέντρο της βάσης των πασσάλων πρέπει να βρίσκεται 0.914 μ. έξω από το γήπεδο του τέννις σε κάθε του πλευρά. Το ύψος των πασσάλων πρέπει να είναι τόσο ώστε η πάνω άκρη του σχοινιού ή του μεταλλικού σύρματος να είναι 1,07μ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν γίνονται μονοί αγώνες στο ίδιο γήπεδο που έχει δίχτυ για διπλούς, τότες το δίχτυ πρέπει να στηρίζεται σε δυο άλλους πασσάλους ύψους 1,07 που λέγονται πάσσαλοι των μονών (single sticks) . Αυτοί δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 7,5 εκ. Το κέντρο της βάσης τους βρίσκεται 0,914 μ. έξω από την γραμμή του μονού γηπέδου, σε κάθε πλευρά του.
Το δίχτυ έχει αρκετά πυκνή πλέξη, ώστε να εμποδίζει τη μπάλα να περνάει ανάμεσα από τις τρύπες. Το ύψος του διχτύου είναι 0,914 μ. στο κέντρο, όπου συγκρατείται χαμηλά από μια κορδέλα, όχι φαρδύτερη από 5 εκ. και τελείως λευκή Μια κορδέλα επίσης καλύπτει το σχοινί ή το μεταλλικό σύρμα και το επάνω μέρος του διχτύου. Αυτή δεν πρέπει να είναι στενότερη από 5 εκ. ούτε φαρδύτερη από 6,3 εκ. από την κάθε πλευρά του διχτύου και τελείως λευκή. Δεν επιτρέπονται διαφημιστικά πάνω στο δίχτυ, στις κορδέλες ή στους πασσάλους των μονών.

Οι γραμμές που προσδιορίζουν τις άκρες και τις πλευρές του γηπέδου του τέννις ονομάζονται αντίστοιχα βασικές γραμμές (base lines) και πλαϊνές γραμμές (side lines). Σε κάθε πλευρά του διχτύου και σε απόσταση 6,40 μ. απ’ αυτό και παράλληλα, βρίσκονται οι γραμμές του service (service lines). Η απόσταση μεταξύ της γραμμής του service και των πλαϊνών γραμμών χωρίζεται σε δυο ίσια μέρη που ονομάζονται γήπεδα service (service courts). Η κάθε βασική γραμμή διχοτομείται από την νοητή προέκταση της κεντρικής γραμμής του service με μια γραμμή μήκους 10 εκ. και πλάτους και πλάτους 5 εκ. που ονομάζεται κεντρικό σημάδι και σχεδιάζεται από τη μέσα πλευρά της βασικής γραμμής. Όλες οι άλλες γραμμές δεν πρέπει να ξεπερνούν σε φάρδος τα 5 εκ. αλλά ούτε και να είναι στενότερες από 2,5 εκ. εκτός από την βασική γραμμή, η οποία δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 10 εκ. σε φάρδος και όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από την εξωτερική πλευρά των γραμμών. Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα.

Εάν υπάρχει διαφήμιση ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο τοποθετημένο στο πίσω μέρος του γηπέδου του τέννις, αυτό δεν πρέπει να περιέχει άσπρο ή κίτρινο. Ανοικτό χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν αυτό δεν δυσκολεύει την όραση των παικτών. Αν τοποθετηθούν διαφημιστικά στα πίσω καθίσματα των linesmen που κάθονται στο πίσω μέρος του γηπέδου, δεν πρέπει να περιέχουν κίτρινο ή άσπρο χρώμα. Ανοικτό χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν αυτό δεν δυσκολεύει την όραση των παικτών.

Τα μόνιμα εξαρτήματα του γηπέδου του τέννις περιλαμβάνουν όχι μόνο το δίχτυ, τους πασσάλους, τους πασσάλους των μονών και την κορδέλα, αλλά και την περίφραξη πίσω και στο πλάι, το κάθισμα του διαιτητή, τα καθίσματα γύρω από το γήπεδο και τους κατόχους τους, δηλαδή τον διαιτητή, τον κριτή για το net, τον κριτή για το foot fault, τους linesmen και τα παιδιά που μαζεύουν τις μπάλες (ballboys) στις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις τους (respective places).

ΤΕΝΝΙΣ ΓΗΠΕΔΟ

ΑΡΧΙΚΗ - ΤΕΝΝΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΤΕΝΝΙΣ ΝΕΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ